Đổi trả hàng hóa

Điều kiện đổi trả hàng hóa

Mọi trường hợp được không được công ty cổ phần AHK Việt Nam áp dụng chính sách đổi trả:

– Hàng hóa không đúng nguồn gốc xuất xứ

– Hàng hóa không nguyên đai nguyên kiện hoặc xước sát

– Hàng hóa không có giấy tờ giao nhận, phiếu bảo hành đi kèm.